<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1401 چهارشنبه 4 خرداد
 
مشاوره رایگان
ثبت نام کنکور هنر
09195445358
مشاوره کنکور
مشاوره با نفرات برتر
تماس شبانه روزیدسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

قبولی در کنکور هنر با آموزشگاه کنکور هنر

1397 چهارشنبه 9 خرداد قبولی در کنکور هنر با آموزشگاه کنکور هنر

قبولی در کنکور هنر با آموزشگاه کنکور هنر

نحوه و روش قبولی در کنکور هنر با آموزشگاه کنکور هنر

با توجه به اینکه طبق قانون نظام آموزشی جدید در سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی نیز همانند هنر، هفته ای ۵روز شرکت در کلاس های مدرسه اجباری است، عملاً این دانش آموزان زمان کافی برای مطالعه و تسلط بر روی منابع کنکور هنر نخواهند داشت و میدان رقابت را به نفع هنرستانی های سال دوازدهم ترک خواهند کرد!

مدرک آموزشگاه کنکور هنر

پس تا اینجا دانش آموزان سال نهم و دهم ریاضی، تجربی و انسانی این نکته طلایی را به خاطر داشته باشند که در بهترین حالت فقط می‌توانند از سال دهم به یازدهم با پُر کردن فرم مربوطه در مدرسه و ثبت درخواست تغییر رشته به هنر در زمان امتحانات خردادماه و کسب نمره قبولی در ۴آزمون در شهریور بعد از سال دهم، به رشته های هنری مانند گرافیک، �تغییر رشته� داده تا با این نگاه بلند مدت برای شرکت در کنکور هنر شرایط لازم را برای کسب بهترین رتبه ها داشته باشند! چون در نظام جدید آموزشی، �تغییر رشته� از رشته های دیگر به هنر از سال یازدهم به دوازدهم �غیر قانونی� بوده و امکانپذیر نمی باشد!

کلاس آموزشگاه کنکور هنر

از طرفی با توجه به اینکه دیپلم هنرجویان در سال دوازدهم صادر می شود، خیلی از هنرجویانی که پایه ضعیف تری داشتند یا بدون پیش دانشگاهی و با هدف جذب سریع تر به بازار کار، دانشگاه های علمی-کاربردی یا دانشگاه آزاد و دانشگاه های مقطع کاردانی را حتی بدون شرکت در کنکور انتخاب می‌کردند، حالا می‌توانند در کنار بقیه سال دوازدهمی ها(پیش دانشگاهی قدیم)، در کنکور سراسری هنر شرکت کنند و محدودیتی نخواهند داشت که این اتفاق، عملاً جمعیت شرکت کننده در کنکور هنر را بیشتر می‌کند!
شرایط آموزشگاه کنکور هنر
البته شایان ذکر است که با پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان مؤسسه ، تأثیر منفی این افزایش جمعیت توسط هنرستانی هایی که حال مجبور به شرکت در سال دوازدهم برای اخذ مدرک دیپلم هستند، بسیار �کمتر� از تأثیر مثبت حذف اکثر سال دوازدهمی های رشته های ریاضی، تجربی و انسانی از میدان رقابت اصلی در کنکور هنر هنرجویان نظام جدید خواهد بود.