<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1401 سه شنبه 3 خرداد
 
مشاوره رایگان
ثبت نام کنکور هنر
09195445358
مشاوره کنکور
مشاوره با نفرات برتر
تماس شبانه روزیدسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

دروس تخصصی کنکور هنر در آموزشگاه کنکور هنر

1397 دوشنبه 7 خرداد

دروس تخصصی کنکور هنر در آموزشگاه کنکور هنر

آشنایی با دروس تخصصی کنکور هنر

در کنکور هنر شامل موارد زیر می باشد:
۱- درک عمومی هنر
۲- درک عمومی ریاضی و فیزیک
۳- ترسیم فنی
۴- خلاقیت تصویری و تجسمی
۵- خلاقیت نمایشی
۶- خلاقیت موسیقی
۷- خواص مواد
آموزشگاه کنکور هنر

تمامی کتب هنرستان در سال دهم، یازدهم و دوازدهم تنها تعدادی از تست ها طرح می‌شود که با تجربه های گذشته می‌توان به وجود حدود ۳۰تست از ۱۶۰تستی که در عناوین تخصصی کنکور هنر از کتاب های درسی طرح می شوند، اشاره کرد.

تخصصی کنکور هنر

باید این را هم در نظر گرفت که حجم واحدهای عملی در نظام جدید آموزشی به حدی شده که سواد هنرجویان در این بخش هیچگونه کاربردی در موفقیت کنکور نداشته و فقط صرفاً وقت با ارزش هنرجویان را در طول سال تحصیلی به خود اختصاص می دهد و احتمال موفقیت برای قبولی در کنکور هنر را کمتر می‌کند!
مخصوصاً این بلا بیشتر بر سر هنرجویانی می آید که معدل بالایی داشته و برای بالا نگه داشتن آن تلاش زیادی می کنند! این در حالتی است که همه می دانیم معدل بالا در نظام جدید آموزشی در سال دوازدهم هنرستان و حتی سال های ماقبل آن، وابستگی زیادی به تمرین کارهای عملی واحدهای مربوطه می‌کند و پس از ۵روز حضور در مدرسه، ۲روز باقیمانده هنرجویان در طول هفته با تمرین و آماده سازی کارهای عملی تلف خواهد شد.
کنکور هنر
در ضمن خبر دیگر اینکه بر خلاف سنوات گذشته و نظام آموزشی قدیمی، هنرجویان مجبور خواهند بود که سال دوازدهم هنرستان را فقط بصورت حضوری در هنرستان ها ثبت نام نمایند و امکان پاس کردن واحدها بصورت داوطلب آزاد، آموزش از راه دور، هنرستان غیرحضوری سال دوازدهم و همچنین به روش بزرگسال دیگر وجود ندارد! (حداقل تا اطلاع ثانوی اینطور است تا زمانی که صدای خانواده ها و هنرجویان کمی بیشتر در آمده و با مشاهده موارد خاص دانش آموزان سال دوازدهمی که یک حقیقت است و ایرادات قانونی و گزارش آن توسط اداره کل آموزش و پرورش، شورای عالی تصمیم جدیدی را ابلاغ نماید!)