<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 دوشنبه 8 آذر
 
مشاوره رایگان
ثبت نام کنکور هنر
09195445358
مشاوره کنکور
مشاوره با نفرات برتر
تماس شبانه روزیاخبار و اطلاعیه ها

رشته های آموزشگاه کنکور هنر رشته فرش

1397 یکشنبه 30 اردیبهشت

رشته های آموزشگاه کنکور هنر رشته فرش

معرفی رشته فرش در آموزشگاه کنکور هنر

از دهه هفتاد رشته كارشناسي فرش در برخي از دانشكده‎هاي هنر مراكز آموزش عالي بعنوان یک رشته دانشگاهی ارائه گرديد. در اين رشته دانشجو درباره تاريخچه فرش، جامعه شناسي فرش، انواع بافت، ابزار بافت، طراحي، رنگ و الياف فرش به مطالعه پرداخته و با فرش‎هاي مناطق مختلف جغرافياي ايران كه از نظر الياف، بافت، طرح و رنگ متفاوت است، آشنا مي‎شود.

آموزشگاه کنکور هنر برای رشته فرش

رشته كارشناسي فرش داراي پنج گرايش مرمت و تكميل، طراحي، رنگرزي، بافت و ساير زير انداز‎ها است. كه گرايش مرمت و تكميل بيشتر به تكنولوژي فرش مي‎پردازد. در گرايش رنگرزي دانشجو با نحوه رنگرزي شيميايي و سنتي آشنا مي‎شود و در زمينه شيمي تجزیه، تكنولوژي رنگ و شيمي و تكنولوژي مواد رنگرزي اطلاعاتي به دست مي‎آورد. در گرايش بافت نيز دانشجو به طور تخصصي‎تر به بافت قالي مي‎پردازد و انواع گره‎ها ‎بيند.‎ها را آموزش داده می شود و با نحوه 

رشته فرش در آموزشگاه کنکور هنر

در گرايش ساير زير اندازها نيز بافت گليم، سوماك، زيلو، گبه و ساير زيرانداز‎ها را آموزش داده می شود و با نحوه مرمت گليم، جغرافيا و نقوش نمادهاي گليم و ساير زيراندازهاي سنتي ايران آشنا مي‎شود.
قبولی در رشته فرش آموزشگاه کنکور هنر
 دروس� مشترك� در� گرايش‌هاي� مختلف �فرش : شيمي عمومي، هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران، هنر در تمدن اسلامي، آشنايي باهنر در تاريخ، كارگاه طراحي پايه، تاريخ فرش، عكاسي، جامعه‌شناسي فرش، آشنايي با هنرهاي سنتي ايران، كارگاه بافت قالي، شناخت و ارزيابي فرش دست‌بافت، اصول رنگرزي، كارگاه طراحي سنتي، آشنايي با مواد اوليه و ابزار، كارگاه مرمت و نگهداري قالي، كنترل كيفي استانداردهاي فرش، پژوهش در فرش ايران، جغرافياي فرش، سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي، علوم الياف، ريسندگي، زيبايي‌شناسي فرش ايران، اقتصاد فرش ايران.